Jesteś tutaj: Strona główna » Kształcenie » Rok szkolny 2017 / 2018 » Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie

I.Podział zajęć dydaktycznych
1.Semestr I – klasy maturalne    4.09.2017 – 22.12.2017
2.Semestr I – pozostałe klasy    4.09.2017 – 19.01.2018
3.Semestr II – klasy maturalne    23.12.2017 – 27.04.2018
4.Semestr II – pozostałe klasy    20.01.2018 – 22.06.2018

II. Ferie i przerwy świąteczne
1.Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2017 – 31.12.2017
2.Ferie zimowe            22.01.2018 – 4.02.2018
3.Wiosenna przerwa świąteczna    29.03.2018 – 3.04.2018
4.Ferie letnie            23.06.2018 – 31.08.2018

III. Terminy wystawiania przewidywanych ocen rocznych
1.Klasy maturalne    do 5.12.2017 do godz. 15.00   –  w przypadku przedmiotów zawodowych, których realizacja kończy się w I semestrze.
2.Klasy maturalne    do 9.04.2018 do godz.15.00    poniedziałek
3.Klasy 3 Ea, 3Eb, 3M    do 27.04.2018 do godz. 15.00    piątek
4.Pozostałe klasy    do 4.06.2018 do godz. 15.00    poniedziałek

IV. Terminy wystawienia ocen
1.Semestr I – klasy maturalne    do 19.12.2017 do godz. 15    wtorek
2.Semestr I – pozostałe klasy    do 16.01.2018 do godz. 15    wtorek
3.Semestr II – klasy maturalne    do 20.04.2018 do godz. 15    piątek
4.Semestr II – pozostałe klasy    do 14.06.2017 do godz. 15    czwartek

V. Zakończenie roku szkolnego
1.Klasy maturalne    27.04.2018    piątek
2.Pozostałe klasy    22.06.2018   piątek

VI. Egzamin maturalny

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
do 29.09.2017 (piątek)
Ostateczne potwierdzenie wyboru przedmiotów  na egzamin maturalny
do 7.02.2018 (środa)

1.Część ustna

Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
języki obce  7.05.2018 do 25.05.2018
język polski    9.05.2018 – 22.05.2018 (oprócz 13 i 20 maja)
2.Część pisemna    4.05.2018 – 23.05.2018
3.Część pisemna – termin poprawkowy    21.08.2018
4.Część ustna – termin poprawkowy        21.08.2018 – 22.08.2018
5.Część pisemna – termin dodatkowy    4.06.2018 – 20.06.2018
6.Część ustna – termin dodatkowy    4.06.2018 – 9.06.2018   Harmonogram ustala przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

VII. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy” egzamin)
dotyczy klas Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia oraz KKZ

Terminy składania deklaracji o przystąpieniu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
1.    Kwalifikacja E.7, E.24, M.44    do 9.09.2017
2.    Kwalifikacja E.8, M.19    do 18.02.2018
Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
1.Kwalifikacja E.7, E.24, M.44, M.19        sesja styczeń-luty 2018
Etap pisemny    11.01.2018
Etap praktyczny   E24 10.01.2018
pozostałe kwalifikacje 12.01.2018-17.02.2018
2.Kwalifikacja E.7, E8, M.19. M.44         sesja czerwiec-lipiec 2018
Etap pisemny    19.06.2018
Etap praktyczny    22.06.2018 – 4.07.2018

VIII. Terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
1. Rozpoczynająca rok szkolny 2017/2018 30.08.2017 środa
2. Zatwierdzenie planów pracy 13.09.2016 poniedziałek
3. Śródsemestralna I semestr – Szkolenie RP październik / listopad 2017
4. Klasyfikacyjna za I semestr – klasy maturalne 21.12.2017    czwartek
5. Klasyfikacyjna za I semestr – pozostałe klasy 18.01.2018    czwartek
6. Podsumowująca I semestr 14.02.2019 środa
7. Śródsemestralna II semestr – Szkolenie RP marzec/kwiecień 2018
8. Klasyfikacyjna roczna / końcowa – klasy maturalne 23.04.2018 poniedziałek
9. Klasyfikacyjna za II semestr – pozostałe klasy 18.06.2018 poniedziałek
10.Podsumowująca rok szkolny 2017/2018 25.06.2018 poniedziałek
11.Rozpoczynająca rok szkolny 2018/2019 30.08.2018 środa

IX. Terminy zebrań zespołów nauczycieli
1. Ustalają przewodniczący zespołów pełniący tę funkcję w roku 2016/2017    pierwsze zebranie do 8.09.2017

X. Terminy spotkań z rodzicami
1.Dla wszystkich klas
6.09.2017    środa
25.10.2017    środa
6.12.2017    środa ( dotyczy tylko klas 4 –  oceny przewidywane dla przedmiotów, których realizacja kończy się w I semestrze), dla klas młodszych konsultacje indywidualne
3.01.2018     środa
21.02.2018    środa (wyniki klasyfikacji za I semestr, podsumowanie pracy)
11.04.2018    środa (oceny przewidywane w kl. 4)
6.06.2018    środa (oceny przewidywane w kl.1-3)

XI. Praktyki zawodowe
1. Klasa 3 Ea, 3Eb, 3M    4.05.2018 – 31.05.2018    4 tygodnie
2. Klasa 2 M    4.05.2018 – 24.05.2018    3 tygodnie

XII. Rekolekcje
zgodnie z odrębnym harmonogramem

XIII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
1.  2-3.11.2017 (czwartek, piątek) Dni po „Wszystkich Świętych”
2. 30.04.2018 (poniedziałek) Dzień przed Świętami 1-3 Maja
3. 2.05.2018 (wtorek) między 1 – 3 maja
4. 4.05.2018 (piątek)   Matura
5. 1.06.2018 (piątek) Dzień po Bożym Ciele.

XIV. Egzaminy poprawkowe
27.08.2018 – 28.08.2018

 

ARCHIWUM

DANE KONTAKTOWE

Szkoła - sekretariat:

telefon tel.: (89) 533 52 55 w 19

fax fax.:

mail szkola@zsmeolsztyn.pl

adres al. M.J.Piłsudskiego 61


Warsztaty szkolne:

telefon tel.:

fax fax.:

mail warsztaty@zsmeolsztyn.pl

Nasi Partnerzy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider