Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Koncert edukacyjno-profilaktyczny „Patriotyzm na trzeźwo”

Koncert edukacyjno-profilaktyczny „Patriotyzm na trzeźwo”

Opublikowano: 11-03-2019

11 marca 2019 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie odbył się   . Prowadzącym, jak również autorem piosenek i wykonawcą był pan Sławomir Pyrko – profilaktyk – praktyk, terapeuta uzależnień, muzyk zapraszany do współpracy z wieloma wykonawcami. Na scenie występował razem z F.B.I. BLUES BAND , KASĄ CHORYCH, THE HARDWORKERS, BRACIA I SIOSTRY, BLUESFERAJNĄ, MARKIEM PIEKARCZYKIEM, związany
z profilaktyką uzależnień od roku 2009, uczestnik wielu festiwali, gdzie prowadził panele dyskusyjne dotyczące problemów młodzieży. Inicjator wielu akcji prospołecznych, współpracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej PROGRES w Białymstoku, wolontariusz współpracujący z Białostockim Zakładem Poprawczym przy resocjalizacji osadzonych.

W programie spotkania wykorzystano elementy różnego typu odziaływań. Przede wszystkim posłużono się strategią edukacyjną nastawioną na modelowanie właściwych umiejętności społecznych. Ponadto wykorzystano strategię alternatyw oraz w mniejszym stopniu strategie informacyjną.
Do każdego z zagadnień omawianego przez prowadzącego zajęcia były wykonywane na żywo utwory muzyczne łączące tematy lub nawiązujące do tematu. Autorskie utwory prowadzącego były balladami sprawdzonymi na przestrzeni kilku ostatnich lat. Podniosło to atrakcyjność przekazu i ułatwiło nawiązanie kontaktu z uczniami .
Mający formę wykładu motywującego – z elementami edukacyjnymi i muzycznymi – program profilaktyczny był oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów.

Cele główne programu:
1. Ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych.
2. Ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.
3. Zapobieganie lub opóźnianie wieku inicjacji stosowania substancji psychoaktywnych.
4. Ograniczenie powstawania mechanizmów sprzyjających powstawaniu depresji, rozpoznawanie postaw i czynników sprzyjających autoagresji, w tym prób
samobójczych, wskazanie metod leczenia, uświadomienie możliwości uzależnienia
lekami z tzw. grupy antydepresantów.
5. Krzewienie postaw obywatelskich i patriotycznych.
6. Obalanie mitów picia na umór oraz kibola dresiarza jako wzór Polaka – patrioty.

Dodatkowo odbyły się w klasach spotkania poruszające tematy:
– zdrowie narodu jako element rozwoju ekonomicznego (wydatki na używki obciążeniem budżetów rodzinnych, wydatki na leczenie uzależnionych obciążeniem kraju);
– umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich;
– zdefiniowanie słowa patriotyzm w dzisiejszych czasach;
– konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim na przykładach
realnych sytuacji i osób (grupy na portalach internetowych);
– wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed użyciem narkotyku;
– tematyka uzależnień behawioralnych;
– uzależnienia od telefonów komórkowych, seksoholizm, przemoc seksualna w Internecie,
– wulgaryzmy i ich używanie jako uzależnienie.

Wsparcie zostało udzielone również rodzicom (spotkania indywidualne, konsultacje telefoniczne) w następującym zakresie:
– informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem
( mechanizmy psychologiczne );
– informacje na temat używania substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży;
– wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania;
– rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków;
– asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania
substancji psychoaktywnych (wzorce osobowe).

Organizator: Olga Witkiewicz-Bury

ARCHIWUM

Skip to content
鶴橋ブランドコピー スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー グッチ スーパーコピー