Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności » Obchody „100-lecia SEP” w Oddziale Olsztyńskim SEP

Obchody „100-lecia SEP” w Oddziale Olsztyńskim SEP

Opublikowano: 10-05-2019

10 maja 2019 roku w sali konferencyjnej „Domu Technika” w Olsztynie odbyła się uroczystość poświęcona 100-leciu Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zebranych przywitał prowadzący tę uroczystość i jednocześnie wiceprezes oddziału olsztyńskiego SEP pan Jan Chojecki. Uroczystość objął patronatem honorowym Pan Gustaw Marek Brzezin Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, którego reprezentował Pan Marcin Kuchciński Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronatem medialnym obchody objęły „Wiadomości Elektrotechniczne” – miesięcznik branżowy wydawany od 1933 roku, czasopismo Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Patronatu stowarzyszeniowego udzieliła Warmińsko-Mazurska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie, w której siedzibie ma swoje biura oddział olsztyński SEP. Prezesa SEP Pana Piotra Szymczaka reprezentował Sekretarz Generalny SEP Pan Jacek Nowicki. Wśród licznie przybyłych gości byli posłowie na Sejm RP: poseł Anna Wasilewska, poseł Janusz Cichoń, poseł Andrzej Maciejewski, poseł Mirosław Pampuch, poseł Paweł Papke oraz pan Michał Dworzycki – przedstawiciel Biura Poselskiego w imieniu poseł Iwony Arent. Prezydenta Miasta Olsztyna reprezentował I Zastępca Prezydenta Pan Ryszard Kuć. Starostę Powiatu Olsztyńskiego reprezentował Pan Jacek Szydło Członek Zarządu Powiatu. Przedstawicielem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, był Prorektor ds. Nauki UWM Pan prof. Jerzy Jaroszewski.
Wśród przedstawicieli szkół, z którymi SEP Oddział Olsztyński współpracuje od wielu dziesiątek lat, widząc w młodzieży szkolnej potencjał naszych przyszłych kadr zawodowych i stowarzyszeniowych, byli: Pani Katarzyna Chamerska – Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie wraz z zastępcą Panem Tomaszem Końskim – który jest również członkiem SEP Oddziału Olsztyńskiego oraz przedstawiciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach “Mechaniak” Pan Zbigniew Murawski – wieloletni nieoceniony opiekun zespołów uczniów biorących udział w naszym konkursie prac i projektów szkół technicznych, również członek SEP. Kuratorium oświaty reprezentował Pan Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
Po tych wystąpieniach nastąpiła część wręczania odznaczeń i wyróżnień dla sporego grona członków oddziału SEP, dla zasłużonych we współpracy instytucji, szkół i sponsorów, które wręczał prezes oddziału olsztyńskiego Pan Jarosław Kantel wraz z Sekretarzem Generalnym Panem Jackiem Nowickim – w imieniu Zarządu Głównego SEP.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich na wniosek Oddziału Olsztyńskiego SEP przyznał Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu za szczególne zasługi dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i budowy fizycznej infrastruktury teleinformatycznej w województwie warmińsko-mazurskim. Również Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich wręczył okolicznościową statuetkę Prezesa Oddziału Olsztyńskiego z okazji 100-lecia SEP marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawowi Markowi Brzezinowi za honorowy patronat naszych obchodów. Medal i statuetkę odebrał pan Marcin Kuchciński wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Zarząd Oddziału Olsztyńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich wręczył statuetki z okazji 100-lecia SEP Prezesowi Zarządu Głównego SEP dr inż. Piotrowi Szymczakowi,
w którego imieniu odebrał ją Pan Jacek Nowicki SG SEP, który również taką samą statuetką został wyróżniony. Kolejne odznaczenie i wyróżnienie zostało wręczone Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie w podziękowaniu za dotychczasową współpracę i były to: Medal im. prof. Stanisława Fryzego za zasługi dla kształcenia kadr elektryków oraz statuetka z okazji 100-lecia SEP.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich przyznał Medal im. prof. Stanisława Fryzego Pani Hannie Niemirze i Panu Sylwestrowi Rączkiewiczowi, Medal im. prof. Mariana Dzieślewskiego Panu Januszowi Piechockiemu, Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego Panu Andrzejowi Siudzińskiemu. Medale wręczał prezes oddziału olsztyńskiego Pan Jarosław Kantel i Sekretarz Generalny SEP Pan Jacek Nowicki w imieniu Zarządu Głównego SEP.
W części artystycznej obchodów wystąpił Chór Dziewczęcy „CANTABILE” Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie pod kierownictwem Pani Agaty Wilińskiej.

Od wielu lat Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich (SEP). Wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych elektrycznych są członkami Koła Miejskiego SEP, wielu z nich aktywnie działa w zarządzie tego koła oraz w Zarządzie Oddziału Olsztyńskiego SEP. Ich praca w strukturach stowarzyszenia została uhonorowana nadaniem Medali i Odznak Honorowych SEP. W ramach współpracy organizowane są dla uczniów szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne nadające określone uprawnienia, a uczniowie klas technikum cyklicznie uczestniczą w szkoleniach branżowych w zakresie działań statutowych.
Symbolicznym podsumowaniem dobrych relacji było odznaczenie olsztyńskiego „Energetyka” 1 września 2015 r., w uznaniu zasług w kształceniu nowych kadr technicznych dla potrzeb rynku lokalnego i unijnego, a także propagowanie wśród uczniów postępu technicznego i nowoczesnych technologii w zakresie elektryki i elektroniki, medalem im. prof. Stanisława Fryzego.

ARCHIWUM

Skip to content
鶴橋ブランドコピー スーパーコピー ブランドコピー コピーブランド ロレックス スーパーコピー ロレックス コピー モンクレール スーパーコピー モンクレール コピー モンクレール ダウン コピー シュプリーム スーパーコピー シュプリーム コピー ウブロ スーパーコピー ウブロ コピー ルイヴィトン スーパーコピー ルイヴィトン コピー ブランドiphoneケースコピー グッチ スーパーコピー