Jesteś tutaj: Strona główna » Kształcenie » Rok szkolny 2019 / 2020 » Plan pracy szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY

rok szkolny 2019/2020

 

 Lp. Działanie/Wydarzenie Termin realizacji Osoba odpowiedzialna
I. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
1. Uczestnictwo w ogólnopolskim programie „Ars, czyli jak dbać o miłość”. rok szkolny M.Świerkowska
2. Konkursy i inne działania o zasięgu szkolnym przewidziane do realizacji w planie pracy zespołu. rok szkolny Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych; Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych; Zespół Nauczycieli Języków Obcych
3. Współpraca z Sanepidem. rok szkolny M.Świerkowska
A. Wirchanowicz
4. Współpraca z „Monarem”. rok szkolny A.Wirchanowicz
5. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień przewidziane w planie pracy psychologa i pedagoga szkolnego. rok szkolny O.Witkiewicz
D.Szender
 II. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
1. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. październik B.Bartoś M.Kozłowska
2. Europejski Dzień Przywracania
Czynności Serca.
październik M.Zielińska
3. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. styczeń M.Zielińska
4. Wykłady o tematyce patriotycznej realizowane przez przedstawiciela IPN. I semestr M.Kozłowska
B.Bartoś
5. Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. kwiecień-maj M.Turowski
6. II edycja Święta Wolności. II semestr M.Świerkowska
A.Wirchanowicz
7. Akcje krwiodawstwa. rok szkolny M.Pęgier
R.Dawidczyk
8. Wolontariat w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka”. rok szkolny M.Kozłowska R.Dawidczyk
9. Współpraca z Caritas. rok szkolny M.Kozłowska
10. Współpraca z DPD „Laurentius”. rok szkolny M.Kozłowska B.Bartoś
11. Współpraca ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK oraz Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Związkiem Kombatantów RP, Instytutem Pamięci Narodowej. rok szkolny M.Świerkowska A.Wirchanowicz
12. Współpraca z Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela. rok szkolny M.Świerkowska A.Wirchanowicz
13. Projekty, konkursy, wycieczki i inne działania o zasięgu szkolnym przewidziane do realizacji w planie pracy zespołu. rok szkolny Zespół Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych; Zespół Nauczycieli Języków Obcych; Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
  III. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
1. Europejski Dzień Języków Obcych. wrzesień A.Bontal
M.Bogudał M.Rzodkiewicz
K.Ostowska A.Magiera
K.Winiarska
2. Olimpiada Wiedzy o Rodzinie. październik M.Kozłowska
3. Wycieczka do Arboretum w Kudypach. II semestr R.Dawidczyk
4. Projekty, konkursy i inne działania
o zasięgu szkolnym przewidziane do realizacji w planie pracy.
rok szkolny Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
 IV. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej
z matematyki dla klas pierwszych Technikum.
wrzesień-październik nauczyciele matematyki
2. Diagnoza osiągnięć z matematyki
w klasach trzecich Technikum.
wrzesień nauczyciele matematyki
3. Diagnoza osiągnięć z matematyki
w klasach czwartych.
wrzesień M.Staniszewska
4. Analiza wyników egzaminów maturalnych z matematyki. październik-listopad M.Staniszewska
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego.
z matematyki. Opracowanie analizy wyników.
listopad-marzec M.Staniszewska
6. Konkurs matematyczny Kangur. II semestr Iwona Proniewska
Monika Pęgier
7. Prowadzenie zajęć wyrównawczych
i fakultatywnych.
rok szkolny nauczyciele matematyki
8. Projekty i inne działania o zasięgu szkolnym przewidziane do realizacji
w planie pracy zespołu.
rok szkolny Zespół Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych
 V. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
1. Międzynarodowy Dzień Kropki. wrzesień A. Magiera
K. Winiarska
M.Bogudał K.Ostowska A.Bontal M.Rzodkiewicz
2. Europejski Tydzień Kodowania „CodeWeek”. październik A. Magiera
K. Winiarska
3. Wojewódzka gra planszowa „Czas na start up”. I semestr E.Świerkocka A.Niska
4. Projekty e-twinningowe. rok szkolny A. Magiera
K. Winiarska
A. Bontal
M. Bogudał
K. Ostowska
5. Projekt edukacyjny „Pomysłowy konstruktor”. rok szkolny S.Raczyński R.Korzeń
6. Projekt edukacyjny „Historia Energetyka”. lata szkolne 2019/20-2020/21 M.Turowski
 VI. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
1. Kurs i egzamin kwalifikacyjny SEP. styczeń-luty A.Lange S.Siudziński
2. Dzień Mechanika. marzec-kwiecień M.Mudry W.Kamiński A.Gajewski R.Korzeń W.Stępniak
3. Dzień Elektryka. kwiecień S.Raczyński E.Budzianowska J.Pikora K.Kumiszczo D.Przecioska K.Szymański P.Piotrowicz
4. Konkurs prac i projektów praktycznych uczniów technikum. rok szkolny R.Korzeń S.Raczyński
5. Szkolny etap Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. zgodnie z harmonogramem Olimpiady A.Lange S.Siudziński
6. Szkolny etap Olimpiady Wiedzy Technicznej. zgodnie
z harmonogramem Olimpiady
K.Szymański
A.Gajewski
7. Organizowanie zajęć i szkoleń branżowych dla uczniów. rok szkolny Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych Elektrycznych
8. Organizowanie wycieczek dydaktycznych. rok szkolny Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych Elektrycznych i Mechanicznych
VII. Inne np: analiza wyników egzaminów, badanie osiągnięć edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań uczniów, egzaminy próbne itp.
1. Analiza wyników egzaminu maturalnego 2019. wrzesień A. Bontal
K. Ostowska
K. Winiarska; nauczyciele
poloniści
2. Przeprowadzenie testów diagnostycznych w klasach pierwszych. wrzesień-październik nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego
i matematyki
3. IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Elektrycznej „Energetyk 2020”. marzec A.Lange S.Siudziński T.Koński P.Piotrowicz
4. Międzyszkolny konkurs „Mistrz kodowania”. marzec-kwiecień I.Ładna
J.Ładny
W.Stępniak
5. Międzyszkolny konkurs dla szkół podstawowych w piłce nożnej. kwiecień-maj G.Zasadowski J.Piątczak O.Witkiewicz K.Rzewuski
6. Próbne egzaminy zawodowe. maj R.Sobiech K.Kukraszewski W.Kamiński W.Stępniak
7. Międzyszkolny turniej szkół zawodowych w piłce ręcznej. maj G.Zasadowski J.Piątczak O.Witkiewicz K.Rzewuski
8. Dzień sportu szkolnego. maj-czerwiec G.Zasadowski J.Piątczak O.Witkiewicz K.Rzewuski
Zespół ds. Promocji Szkoły
9. Analiza egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. czerwiec Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych Mechanicznych
10. Zorganizowanie i przeprowadzenie próbnego egzaminu maturalnego
z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Opracowanie wyników.
rok szkolny nauczyciele języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
11. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych – kwalifikacja E.7. rok szkolny A.Lange
S.Siudziński
T.Koński
S.Raczyński
12. Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje E.24, EE.05. rok szkolny Zespół Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych Elektrycznych
13. Organizacja dnia otwartego szkoły. rok szkolny Zespół ds. Promocji Szkoły; doradca zawodowy; nauczyciele przedmiotów zawodowych

ARCHIWUM

DANE KONTAKTOWE

Szkoła - sekretariat:

telefon tel.: (89) 533 52 55 w 19

fax fax.:

mail szkola@zsme.olsztyn.eu

adres al. M.J.Piłsudskiego 61


Warsztaty szkolne:

telefon tel.:

fax fax.:

mail

Nasi Partnerzy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Skip to content