Jesteś tutaj: Strona główna » Kształcenie » Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

 

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Olsztynie

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Olsztynie powstała na podstawie uchwały nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Szkoła jest włączona w strukturę organizacyjną Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie i rozpoczyna swoją działalność 1 września 2017r.

1. Do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych przyjmowana jest osoba, która:
1) ukończyła 18 lat oraz ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej,
2) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży,
3) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończyła 15 lat, jeżeli ma  opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży albo ma uwarunkowania psychofizyczne lub trudną sytuację życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole i jest uczestnikiem Ochotniczego Hufca Pracy.
2. Warunkiem przyjęcia do Szkoły osób, o których mowa w ppkt 2-3 jest ponadto ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej.

*Kandydat do szkoły, który nie posiada dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy VI sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej, może być przyjęty do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną.

Szkoła otwiera słuchaczom możliwość uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach z zakresu podstawy programowej przewidzianej dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, a w szczególności ukończenie szkoły podstawowej.
Zajęcia w szkole odbywają się trzy dni w tygodniu zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
Kształcenie w Szkole Podstawowej dla Dorosłych adresowane jest do każdego kandydata, w szczególności uczestników Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie.
Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół i współpracujący ze szkołą z ramienia OHP w Olsztynie.

Statut Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

Szkolny Plan Nauczania (PDF)

Zasady i Harmonogram Rekrutacji

 

ARCHIWUM

DANE KONTAKTOWE

Szkoła - sekretariat:

telefon tel.: (89) 533 52 55 w 19

fax fax.:

mail szkola@zsme.olsztyn.eu

adres al. M.J.Piłsudskiego 61


Warsztaty szkolne:

telefon tel.:

fax fax.:

mail

Nasi Partnerzy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Skip to content