Jesteś tutaj: Strona główna » Pracownicy » Doradca Zawodowy

 

Doradca Zawodowy

Emilia Leśnikowska-Dawidko

Pokój nr 2

Godziny pracy

poniedziałek 9.35-13:15

wtorek 12:00-14:05

środa 10:25-12:25

czwartek 12.00-14.20

piątek 12:20-13:15

 

 

Doradca zawodowy realizuje następujące zadania:

  • diagnozuje zapotrzebowanie uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
  • gromadzi  i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia,
  • wskazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowe źródła informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczące rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i niedostosowanymi społecznie oraz programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
  • udziela indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
  • prowadzi grupowe zajęcia aktywizujące, przygotowujące uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
  • koordynuje działalność informacyjno–doradczą prowadzoną przez szkołę,
  • wspiera w działania doradcze rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
  • współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej,
  • współpracuje z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom.

 

ARCHIWUM

DANE KONTAKTOWE

Szkoła - sekretariat:

telefon tel.: (89) 533 52 55 w 19

fax fax.:

mail szkola@zsme.olsztyn.eu

adres al. M.J.Piłsudskiego 61


Warsztaty szkolne:

telefon tel.:

fax fax.:

mail

Nasi Partnerzy

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Skip to content